ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI

Nie należy bowiem myśleć, że nie można ufać żadnym sądom. W wypadku pro­mieni N efekty były bardzo słabe i naukowcy musieli polegać na swojej subiektywnej ocenie zmian jasności. Ta procedura nie była rzetelna, ponieważ obserwator mógł podlegać subiektywnym wpływom, takim jak chęć uznania czy chęć ratowania narodowego honoru.W wypadku zimnej fuzji mamy do czynienia z pomiarem ciepła, co jest skomplikowaną procedurą i polega na czymś więcej niż tylko mie­rzeniu temperatury. Łatwo tu o błędy. Fuzja nuklearna jest złożonym procesem, którego przeprowadzenie wymaga wielkiej biegłości i umie­jętności dokonywania skomplikowanych pomiarów. Dwaj chemicy, któ­rzy dokonali „odkrycia”, nie posiadali tych umiejętności.Morał, jaki z tego wynika, jest zatem taki, że należy zachować ostroż­ność, zanim uznamy fakty za fakty. Musimy być gotowi na wysłucha­nie racji ludzi, którzy uważają, że nasze sądy są błędne, i do podjęcia wysiłku sprawdzenia faktów, które często uznajemy za udowodnione.