CZYM JEST FAKT?

Zasadniczym słowem w definicji faktu jest rzeczywistość. Sąd dotyczą­cy faktu nie może się opierać na fikcji ani być produktem naszej wy­obraźni. Użycie terminu „rzeczywistość” oznacza, że fakty muszą być zaobserwowane za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, za­pachu czy smaku; często z użyciem instrumentów, które pomagają nam odkryć czy zmierzyć coś, co inaczej byłoby trudne do zaobser­wowania. Ze zbiorów faktów możemy tworzyć także sądy ogólne (uogólnie­nia) (piszemy o nich w rozdziale 4.), które dostarczają nam znacznie silniejszych metod rozwiązywania problemów. Do takich sądów należy jednak podchodzić ostrożnie, gdyż jeśli pojawią się nowe czynniki, je­śli zmienią się okoliczności, mogą także pojawić się wyjątki. W tej książ­ce wskażemy wiele takich przykładów.