MOŻLIWOŚCI ROZUMU

Swego czasu przemierzenie oceanu bądź kontynentu trwało wiele mie­sięcy; dziś setki tysięcy ludzi robi to w zaledwie kilka godzin. Błyskawicz­nie możemy przesyłać informacje — wystarczy podnieść słuchawkę tele­fonu i nacisnąć kilka guzików. W telewizji możemy obserwować wydarze­nia z odległych zakątków świata w tej samej chwili, kiedy mają one miej­sce. Nasze satelity w ciągu dwunastoletniej podróży docierają do Neptuna, odległego od Ziemi o dwa miliardy mil, i przesyłają szczegółowe fotogra­fie, które możemy analizować i podziwiać.Rozum umożliwił nam odkrycie wielu praw biologii, dzięki czemu możliwe jest leczenie chorób. Stworzyliśmy wyrafinowane urządzenia, które pozwalają odkrywać sekrety niewidocznych gołym okiem ato­mów i wykorzystywać zdobytą w ten sposób informację do opracowa­nia nowych metod produkcji elektryczności.