APTECZKA SZKOLNA

W skład apteczki szkolnej powinny wchodzić wszystkie te środki przedmioty, które mogą być niezbędne w doraźnej pomocy dziecku. Należą do nich: środki do dezynfekcji:
Hibitan — roztwór wodny i spirytusowy 0,5% Rivanol w roztworze 1 :1000, spirytus skażony, jodyna, merkurochrom — 1% roztwór spirytusowy, środki opatrunkowe: wata, gaza zwykła i gaza sterylna, przylepce (prestoplast), bandaże — elastyczny i gazowy, staza, czyli rurka gumowa, szyny druciane (Kramera) zestaw do płukania żołądka: sonda żołądkowa, lejek, strzykawka duża (50 cm), żel z ksylokainą 1% do smarowania sondy, odtrutki (węgiel drzewny aktywowany), zestaw do iniekcji: strzykawki do jednorazowego użycia o objętości 5, 10 i 20 cm2, igły do jednorazowego użycia różnej grubości, pęseta anatomiczna, sterylizator do gotowania igieł i strzykawek, zestaw strzykawek i igieł do szczepień ochronnych; leki, termometr, aparat do mierzenia ciśnienia krwi, słuchawka lekarska, szpatułki, gruszka gumowa, wziernik do nosa i palec gumowy jałowy (do tamponady krwawienia z nosa),’kieliszek do płukania oka, kieliszki do podawania leków, staza, zakraplacze. W każdej apteczce powinien być spis leków, które ona zawiera. Należy prowadzić ewidencję zużycia leków i uzupełniać je w miarę zużycia, a zbyt stare (przedatowane) systematycznie wymieniać. Apteczka musi być zamykana na klucz. W żadnym przypadku nie mogą mieć do niej dostępu dzieci. Podręczna apteczka szkolna nie zawiera narkotyków, które zawsze wymagają specjalnego, oddzielnego zabezpieczenia, ale należy pamiętać, że każdy lek użyty w zbyt dużej ilości stanowi niebezpieczeństwo, niekiedy groźnego dla życia zatrucia.