TRUDNOŚĆ W ODKRYWANIU PRZYCZYN ZJAWISK

Oczywiście inżynierowie, którzy projektują samochody (lub inne skomplikowane urządzenia), muszą doskonale zdawać sobie sprawę z wszelkich możliwych w nich zależności przyczynowo-skutkowych. Podobnie lekarz musi dobrze znać zależności przyczynowo-skutko­we rządzące ludzkim organizmem. Ekonomista musi rozumieć za­leżności rządzące zjawiskami ekonomicznymi, przepływem pienią­dza, towarów i usług. Dobry psycholog zna mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem. Tak naprawdę istotą każdej nauki, wielu zawo­dów i działalności gospodarczej jest poszukiwanie takich właśnie waż­nych związków. Nie zawsze łatwo da się ustalić zależności przyczynowo-skutko­we. Na przykład wyobraź sobie, że jesteś członkiem prymitywnego plemienia gdzieś w odległym zakątku świata, odciętego od cywili­zacji i informacji dostępnej we współczesnym świecie. Pewnego dnia następuje zaćmienie Słońca. Ktoś widzi, że Słońce nagłe znika, cho­ciaż w okolicy nie widać żadnej chmury. Czy znika na zawsze, po­zostawiając plemię w ciemnościach i zimnie i skazując na głodową imierć?