DOKONYWANIE OBSERWACJI

Obserwacji dokonujemy za pomocą naszych pięciu zmysłów wspomaganych przez wszelkiego rodzaju aparaturę do zbierania danych i   dokonywania pomiarów. Możliwych jest wiele rodzajów błędów ob­serwacyjnych, co wynika z ograniczeń zarówno naszych zmysłów, jak i aparatury pomiarowej; z naszych sposobów dokonywania obserwacji i z nieprawidłowego użycia aparatury. Słowo dana oznacza faktyczną informację zebraną w ramach ob­serwacji i uporządkowaną w sposób umożliwiający analizę. Jeśli jakaś dana pojawia się w formie liczbowej, to mówimy o danej sta­tystycznej. Dane i dane statystyczne stanowią podstawowy materiał badań, zarówno w naukach fizycznych i biologicznych, jak i spo­łecznych czy ekonomicznych. Większość metod komputerowego przetwarzania informacji opiera się na takich danych. Ich dokład­ność jest zależna przede wszystkim od rzetelności i skrupulatności ba­daczy, którzy je gromadzą.