PROWADZENIE ROZUMOWANIA

Umiejętność prowadzenia rozumowań jest także istotna w życiu codziennym. Jesteśmy cały czas bombardowani zachętami do kupienia pewnego rodzaju mydła, palenia pewnego gatunku papierosów lub je­dzenia pewnego gatunku płatków śniadaniowych. Intelekt musi nas bro­nić przed bezmyślnym wydawaniem pieniędzy. Kiedy przychodzi czas głosowań, musimy umieć ocenić krytycznie j wypowiedzi polityków i publikacje prasowe. Konieczna jest dyskusja i i analiza ważnych problemów związanych z wyborami — zdolność ja­snego myślenia jest niezbędna w dochodzeniu do sensownych wnio­sków. Aby demokracja była zdrowa, obywatele muszą posiadać elemen­tarną znajomość jej reguł i zdolność do logicznego rozumowania.