MIMO ZDOLNOŚCI

Jednak mimo tych wszystkich zdolności poznawczych i umiejętno­ści rozwiązywania tak wielu problemów nasze dążenie do lepszego ży­cia często wywołuje nowe trudności. Pozytywna energia drzemiąca w atomie może zostać użyta do destrukcyjnych celów — broń jądrowa może zniszczyć naszą cywilizację w ciągu jednego dnia. Wykorzysta­nie bogactw naturalnych prowadzi do zanieczyszczenia środowiska, a wiele gatunków zwierząt zagrożonych jest wymarciem. Nasz potencjał 1 intelektualny będzie musiał znaleźć sensowne rozwiązania dla proble- | mów stworzonych przez nas samych.