W WYNIKU BADAŃ

W wyniku tych badań w ciągu ostatniego stulecia, dzięki znalezieniu me­tod zapobiegania i leczenia chorób, średnia długość życia wzrosła dwu­krotnie.Wiemy teraz, że należy myć ręce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków. Chlorujemy wodę, aby je neutralizować. Pielęgniarki de­zynfekują skórę pacjentów przed operacją. Sale operacyjne też są sta­rannie dezynfekowane. Wynaleziono mnóstwo lekarstw, które zabijają zarazki atakujące nasz organizm.Kiedy wybitny matematyk i fizyk Izaak Newton zidentyfikował siłę grawitacji jako podstawową przyczynę, dla której Księżyc krąży do­okoła Ziemi, stało się możliwe obliczenie orbit satelitów ziemskich i planet, a następnie skonstruowanie rakiet, które potrafią pokonać siłę przyciągania ziemskiego i wejść na orbitę.Skąd wiemy, że teoria grawitacji Newtona jest prawdziwa? Przypo­mnijmy sobie niezwykłe badania czterech zewnętrznych planet, które w latach 1977—1989 przeprowadził statek kosmiczny Voyager II.