NADZÓR SANITARNY NAD ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM

Wśród czynników decydujących o zdrowiu człowieka ważne miejsce zajmują warunki środowiska tzn. warunki, w jakich mieszka, uczy się łub pracuje. Znalazło to między innymi wyraz w definiowaniu zdrowia jako zdolności adaptacyjnej do zmieniającego się środowiska. Dla ucznia środowiskiem takim jest szkoła. Stąd jednym z podstawowych zadań służby zdrowia w szkole jest nadzór sanitarny nad środowiskiem szkolnym. Nadzór sanitarny z punktu widzenia czasu jego funkcjonowania dzieli się na nadzór sanitarny zapobiegawczy i nadzór sanitarny bieżący. Nadzór sanitarny zapobiegawczy jest nadzorem, który stosuje się na etapie projektowania i wykonawstwa. Dotyczy to zarówno inwestycji szkolnych, jak i wyposażenia w sprzęt i meble szkolne. Nadzór zapobiegawczy obejmuje także etap przygotowawczy organizacji zajęć szkolnych oraz programów ńauczania łącznie z podręcznikami szkolnymi i pomocami szkolnymi. Jego podstawowym zadaniem jest czuwanie, aby projektowane przedsięwzięcia odpowiadały normom higienicznym. Przez normę higieniczną rozumiemy wymagania jakościowe lub ilościowe w stosunku do przedmiotu bądź czynności optymalne dla zdrowia człowieka. W praktyce niejednokrotnie są one z różnych przyczyn niemożliwe do pełnej realizacji. Stąd istnieje jeszcze pojęcie normy minimalnej określonej też terminem minimum higienicznego. Minimum higieniczne dznacza najniższą dopuszczalną normę, w której nie występuje jeszcze zagrożenie dla zdrowia. Jej obniżenie mogłoby już powodować ujemne skutki zdrowotne. Normy higieniczne są opracowywane na podstawie badań naukowych, a następnie ogłaszane przez Komitet Normalizacyjny w postaci tak zwanej polskiej normy. Normy w innych krajach mogą się nieco różnić od naszych. Są bardziej lub mniej łagodne.