Skuteczny radca prawny prawo pracy Warszawa

Osoby pokrzywdzone wskutek niedopełnienia przez pracodawców obowiązków mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, nie posiadanie fachowej wiedzy odnośnie praw pracowniczych, może utrudnić udowodnienie zasadności swoich żądań, z pomocą w takich sprawach przychodzi radca prawny prawo pracy Warszawa znający biegle i posługujący się nim każdego dnia.  Problemy, z jakimi można zgłosić się do radcy prawnego w zakresie prawa pracy jest:

  • Przywrócenie do pracy na dane stanowisko w związku z nieuzasadnionym zwolnieniem.
  • Odwołanie od niesłusznie nałożonej przez pracodawcę kary dyscyplinarnej.
  • Wypłata należnego wynagrodzenia za pracę, łącznie z godzinami nadliczbowymi i odsetkami za zwłokę.
  • Pozwanie pracodawcy stosującego w pracy mobbing.

Poszkodowani pracownicy zlecając radcy prawnemu zajęcie się dochodzeniem ich roszczeń, mają gwarancję uczestnictwa prawnika podczas rozprawy sądowej, wspieranie w podejmowaniu prawidłowych decyzji odnośnie danej sprawy. Radca prawny prowadzi również mediacje z pracodawcą w celu dobrowolnego uregulowania przez niego zaległości finansowych.