WIARA W MAGIĘ

W dawnych czasach ludzie „wy­jaśniali” zjawiska wyobrażając sobie całą kategorię obdarzonych wiel­kimi mocami bóstw, elfów, wróżek, czarownic, duchów i chochlików. Te nadnaturalne stwory miały być niewidoczne, przenikać przez ścia­ny, zmieniać swoje formy, przynosić pecha lub szczęście, przewidy­wać przyszłość, a nawet doprowadzać do spełnienia się tych przepo­wiedni.Dzisiaj przesądy mniej dotyczą stworzeń działających w ten spo­sób, za to bardziej abstrakcyjnych, magicznych manipulacji i proce­dur. Jeśli ktoś „odczytuje” przyszłość z kart, drzew, fusów, kryszta­łowych kul czy tabel astrologicznych, a następnie stwierdza: „Wi­dzę, że czeka na ciebie wielka fortuna”, należy go zapytać, skąd o tym wie. W jaki sposób karta (kryształowa kula czy gwiazda) może wiedzieć cokolwiek?