NAUKOWCY NA CAŁYM ŚWIECIE

Naukowcy na całym świecie natychmiast powtórzyli eksperymen­ty, w nadziei, że potwierdzą one „fakty”, o których donosili dwaj na­ukowcy; jednak bezskutecznie. Nikt nie był w stanie potwierdzić wyni­ków ich badań. Podobnie jak w wypadku promieni N, nie było żadnych lub prawie żadnych efektów. Możliwe, że to czynniki subiektywne — być może gorące pragnienie otrzymania Nagrody Nobla — odegrały decydującą rolę w tej całej historii. W każdym razie „odkrycie” nie zo­stało dotychczas zaakceptowane jako udowodnione, i być może nigdy nie zostanie. Jakie znaczenie ma dla naszych rozważań, że naukowcy w tych dwóch wypadkach (podobnie jak w wielu innych) nie byli w stanie po­prawnie ustalić faktów? Wynika z tego, że opinie i sądy często różnią się od rzeczywistości, choć ludzie mogą w nie wierzyć i postępować tak, jakby były prawdziwe.