Kołysanka ach spij kochanie tekst

W warunkach klinicznych w czasie reanimacji podłącza się elektrody i wykonuje zapis EKG. Jeżeli stwierdzi się zaburzenia rytmu w postaci migotania komór to należy wykonać wówczas defibrylację elektryczną, tj. przepuszczenie prądu o mocy 100—400 W/s między dwiema elektrodami przyłożonymi do klatki piersiowej w okolicy przed sercowej. W razie braku możliwości wykonania defibrylacji pomocna jest defibrylacja farmakologiczna […]