JEDNA Z OBAW

Zastanówmy się nad przyczynami większości wielkich, spektaku­larnych nieszczęść — katastrofy w elektrowni Three Mile Island, kata­strofy w Czarnobylu, awarii Challengera, gigantycznej plamy ropy naf­towej na plaży Alaski, zatrucia chemikaliami tysięcy ludzi w Indiach. Wszystkie one są przykładami błędów człowieka w interpretowaniu faktów, posługiwaniu się sprzętem bądź jego projektach. Na ogół in­strumenty nie kłamią, choć czasami mogą się psuć. Jednak — ogólnie rzecz biorąc — dostarczają nam poprawnych informacji, jeśli tylko od­czyty są prawidłowe. Jak jednak ludzie wykorzystują te informacje to już inna historia.Jedną z obaw, jakimi napełnia nas era atomowa, jest obawa przed tym, że trzecia wojna światowa mogłaby się rozpocząć w wyniku ludz­kiego błędu — na przykład poprzez niewłaściwe zinterpretowanie fak­tów odkrytych przez urządzenia techniczne. Mogłoby to przypominać scenariusz wydarzeń w arktycznej bazie nuklearnej.