Wyposażenie sali gimnastycznej

Składa się z wyposażenia stałego, wbudowanego na stałe w ściany lub strop sali oraz wyposażenia ruchomego. Do pierwszej grupy zaliczamy między innymi drabiny gimnastyczne, kraty trójdzielne, tablice do koszykówki itp. Natomiast do wyposażenia ruchomego: kozły, ławki i materace gimnastyczne, a także równoważnię i pięcioczęściową skrzynię gimnastyczną. Stan techniczny sprzętu, z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczących, powinien być idealny, a wszelkie uszkodzenia tego sprzętu szybko usuwane. Ćwiczenia na sprzęcie uszkodzonym są wzbronione. Specjalnej uwagi, ze względu na bezpieczeństwo, wymagają okna i lampy. Muszą być one zabezpieczone odpowiednimi siatkami. Są to siatki metalowe, konopne lub z tworzyw sztucznych. Stosowane są też szyby o zwiększonej grubości lub ze szkła zbrojnego. Na Węgrzech stosuje się także szyby ze sztucznych tworzyw.