Izabella łukomska pyżalska wikipedia

Dokonuje się przez obecność odruchu rzęsowego. Brak zaciśnięcia powiek przy trącaniu rzęs świadczy o zniesieniu tego odruchu. Zniesienie reakcji na ból i odruchu z tylnej ściany gardła jest wskazaniem do ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej) dla ochrony przed dostaniem się śliny lub wymiocin do dróg oddechowych. W stanach nieprzytomności ważne jest też zmierzenie temperatury ciała w celu stwierdzenia ewentualnego jej podwyższenia (hipertermia występuje w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego i ogólnoustrojowych) lub obniżenia poniżej normy (hipotermia jest charakterystyczna dla śpiączek cukrzycowej i mocznicowej oraz pochodzenia mózgowego). Po wykonaniu wyżej opisanych czynności pacjent powinien być przewieziony w odpowiednich warunkach do szpitala. Podczas transportu należy zwrócić uwagę na sposób przenoszenia chorego, musi się to odbywać z dużą ostrożnością, najlepiej na twardym podłożu lub na kocu. Nieprzytomne dziecko powinno pozostawać w utrwalonej pozycji bocznej, okryte (np. kocem) — w celu zabezpieczenia go przed utratą ciepła.