ZMIENIANIE SIĘ DEFINICJI

Ta definicja obejmowała Słońce, Księżyc oraz planety: Merku­rego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Pozostałe planety nie były jesz­cze znane. Kiedy zmienił się nasz pogląd na Układ Słoneczny, po sformułowa niu nowej teorii przez Kopernika, słowo planeta zostało przedefinio- wane. Miało oznaczać jedynie te ciała astronomiczne, które poruszają się wokół Słońca. Słońce nie jest zatem uważane za planetę, podobnie nie jest nią Księżyc, który uważa się za satelitę Ziemi. Sama zaś Zie­mia, uprzednio uważana za centrum wszechświata, jest obecnie sklasy­fikowana jako planeta, chociaż wcale nie wydaje się nam, że wędruje po niebie. Większość definicji zmienia się właśnie w ten sposób.