OPISOWE UOGÓLNIENIE

Specyficzne fakty należące do poprzednich kategorii są często łą­czone i stają się — w wyniku zastosowania rozumowania indukcyjnego —   uogólnieniami (uogólnionymi faktami) .). Stwierdzenie „psy szczekają” jest tu przykładem; opar­te jest ono na wielu obserwacjach dotyczących szczekających psów. Stwierdzenie „powierzchnia dróg utwardzanych jest asfaltowa lub be­tonowa” to inny przykład tego uogólnienia. Uogólnienia zmieniają się, ewoluują w czasie, w miarę dokonywa­nia nowych obserwacji. Pewnego dnia mógłby na przykład pojawić się pies, który sapie zamiast szczekać. Być może jakiś wynalazca znajdzie sposób, aby do utwardzania powierzchni dróg stosować odpady zamiast asfaltu czy betonu.