RÓŻNE RODZAJE FAKTÓW

Niektórym ta niepewność sprawia dużą przykrość. Lubią absolut¬nie „precyzyjne” rzeczy. Zapominają jednak, że żyjemy w rzeczywi¬stym ś wiecie, w którym nasze stwierdzenia jedynie zbliżają się do ide¬ału precyzji. Musimy zaakceptować te niejednoznaczności i starać się poradzić sobie z tym jak najlepiej. Nasze działania koncentrują się na znalezieniu najlepszych możliwych przybliżeń, dostępnych w danych okolicznościach. Na ogół to wystarcza, mimo iż jest odległe od dosko¬nałości. Olbrzymia liczba faktów, z którymi mamy do czynienia w naszym świe- cie, może być poszeregowana w następujący sposób:  W ich skład wchodzą nazwiska, adresy, numery telefonów, numery ubezpieczeń i inne identyfikujące informacje dotyczące konkretnych osób, zwierząt, roślin, przedsiębiorstw, narodów, miast, rzek, oceanów, cen, numerów katalogowych i innych produktów i rzeczy.