STOSOWANIE POJĘCIA

„Dwa plus dwa równa się cztery” wydaje się absolutną prawdą. Przy­puśćmy jednak, że chcemy zastosować te pojęcia do sytuacji z naszego życia, a nie do abstrakcyjnych liczb.„Cóż — powiecie — to jest jedynie matematyczna abstrakcja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością”. Nie ważcie się tego jednak powiedzieć ludziom, którzy programują komputery: opera­cje maszynowe są bowiem tak naprawdę oparte na matematyce dwój­kowej! A zatem większość stwierdzeń dotyczących faktów z prawdziwego życia tak naprawdę nie jest absolutnie, wszędzie i zawsze prawdziwa. Pojawiają się pewne warianty, a często nawet istotne wyjątki, zależne od tego, w jaki sposób patrzymy na te fakty i do czego są nam one potrzebne. Możemy powiedzieć, że „fakty są rozmyte”.