AMERYKAŃSKI SYSTEM

Amerykański system wyborczy nie jest wolny od spaczeń. Kolegium elektorskie, które było pomyślane jako pewien kompromis w roku 1787, kiedy tworzył się naród amerykański, przy wielu okazjach wybierało prezydenta, który miał mniej głosów niż jego kontrkandydat. Jeśli jednak zlikwidujemy system tajnego głosowania, demokracja zo¬stanie zniszczona; alternatywą staje się dyktatura i utrata wolności. Brak głosowania osłabia demokrację. Osoby, które wyrażają wątpliwości co do procedury głosowania, nie rozumieją związku pomiędzy prawem do głosowania i swobodami demokratycznymi, których symbolem jest wła¬śnie to prawo.