Psychopatia

Psychopatia jest to stan ilościowych odchyleń w cechach osobowości o podłożu konstytucjonalnym, bez zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Przykładem psychopatii jest osobnik schizoidalny, odznaczający się zamknięciem w sobie i małą podatnością na wpływy otoczenia. Nerwowość dziecięca jest to czynnościowe schorzenie układu nerwowego pod postacią zespołu takich objawów, jak zmiany w usposobieniu, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, pogorszenie postępów w nauce oraz zaburzenia czynności poszczególnych narządów. Spośród nerwicowców, charakteropatów i psychopatów rekrutuje się duża część młodzieży sprawiająca trudności wychowawcze i niedostosowana społecznie. Te uwarunkowania, zdrowotne powodują, że każdy przypadek trudności wychowawczych i niedostosowania powinien być skonsultowany z lekarzem.