ZDANIEM EKSPERTÓW

Z drugiej jednak strony, zęby w szczęce nie były tak ostre jak zęby małpy; przypominały raczej zęby ludzkie. Niektórzy z eks­pertów sądzili, że szczęka i czaszka nie pochodzą od tej samej isto­ty, ale że z jakiegoś powodu zostały pogrzebane w tym samym miej­scu. Nikt wtedy jeszcze na serio nie brał pod uwagę możliwości oszustwa. Odkrycie „człowieka z Piltdown” zyskało uznanie i zostało opisane w podręcznikach jako pozostałość po prehistorycznym człowieku. Za­wsze jednak fakt ten wydawał się sprzeczny z wizją wczesnych stadiów ewolucji, opartą na innych znaleziskach archeologicznych. Czterdzieści lat po tym „odkryciu” grupa naukowców postanowiła zbadać, czy nie mamy tu do czynienia z oszustwem. Testy natychmiast wykaza­ły, że czaszka i szczęka zostały spreparowane za pomocą chemika­liów, aby pozbawić je barwy i nadać „stary” wygląd.