Czystość bielizny osobistej i ubrania

Bieliznę osobistą w miarę możliwości powinno się zmieniać jak najczęściej, co najmniej raz na tydzień. Niektóre częśli bielizny, jak na przykład majtki, powinny być w zasadzie zmieniane codziennie. Szczególną uwagę należy zwrócić u wychowanków na zmianę do snu bielizny osobistej dziennej na nocną. Wśród młodzieży mieszkającej w internatach dosyć często występuje nie przestrzeganie tej zasady. Bielizna nocna (piżamy, koszule) powinna być czysta i przynajmniej raz na dwa tygodnie zmieniana, a w miarę możliwości i potrzeby częściej. Duże znaczenie ma także czystość bielizny pościelowej. Powinna ona być zmieniana nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w miarę potrzeby częściej i codziennie rano i wieczorem wietrzona przy otwartym oknie. Ponadto pościel powinna być przynajmniej raz w miesiącu trzepana, a koce prane raz na rok. Z punktu widzenia higieny ważny jest również sposób przechowywania przez wychowanków brudnej bielizny. W żadnym przypadku nie może być ońa razem z bielizną czystą. W tym celu każdy wychowanek powinien mieć specjalny woreczek i odrębne miejsce jego przechowywania.