Trzecim dokumentem jest książeczka zdrowia dziecka

Z uwagi na zawarte w niej informacje o rozwoju i zdrowiu dziecka w zasadzie od jego urodzenia powinna być ona obowiązującym dokumentem każdego dziecka wyjeżdżającego na kolonie, nie tylko zdrowotne. Podstawowym zadaniem kolonii i obozów zdrowotnych jest zapewnienie dzieciom wypoczynku wakacyjnego dostosowanego do ich potrzeb zdrowotnych oraz prowadzenie w miarę możliwości określonych wskazaniami lekarskimi działań leczniczo-rehabilitacyjnych. Stąd Wynikają zadania dla organizatorów kolonii i obozów zdrowotnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zapewnienie dzieciom pobytu w odpowiednich dla danego profilu kolonii warunków lokalowych i socjalno-bytowych. Generalnie należy stwierdzić, że wymagania dotyczące obiektu przeznaczonego na kolonie zdrowotne są większe niż w stosunku do kolonii wypoczynkowej. Odnoszą się one zarówno do charakteru miejscowości, jak i warunków zdrowotnych budynku i jego otoczenia. Miejscowość powinny cechować takie walory klimatyczne, które  mogłyby mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia uczestników kolonii.