AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA

Takie automatyczne urządzenia, połączone z komputerami, zmieni­ły sposób dokonywania obserwacji, tworzenia i obróbki danych, i sta­nowią podstawę rewolucji informatycznej, która dokonuje się w tej chwili w świecie. Dokładność takich danych zdecydowanie przewyższa dokładność tych uzyskanych w bezpośredniej obserwacji. Jednak instrumenty po­miarowe i komputery czasami robią błędy, a ich skutki mogą być po­ważne. Od czasu do czasu jakiś komputer dodaje ciąg zer do liczby typu $10 i wystawia czek na milion dolarów. Ponieważ ludzie polegają na rzetelności komputerów i innych automatycznych urządzeń, czek ten może zostać wysłany do zdumionego klienta.