Arystarch z samos

Wśród nagłych zachorowań do najbardziej niepokojących i wymagających doraźnej interwencji należą omdlenia i utraty przytomności, drgawki oraz zatrzymanie krążenia i oddychania. Utrata przytomności może być krótkotrwała (np. w ostrych zaburzeniach krążenia pochodzenia sercowego lub obwodowego i w drgawkach) lub utrzymywać się z różnych przyczyn przez dłuższy czas (ponad 20 minut). Omdlenie jest krótkotrwałą utratą przytomności, powstałą wskutek […]