PODSTAWOWY MECHANIZM NAPRAWCZY W NAUCE

Oszustwa Burta były szczególnie szkodliwe, ponieważ jego subiek­tywne przekonania, „zamaskowane” w postaci obiektywnych „faktów”, stały się podstawą argumentacji, że dodatkowa nauka dla białych i czar­nych dzieci z niższych warstw społecznych powinna zostać zaniechana. Po co wydawać dodatkowe pieniądze na uczenie tych dzieci, jeśli i tak ich zdolności są genetycznie ograniczone? Na szczęście, podstawowy mechanizm naprawczy w nauce — sprawdzanie i weryfikowanie faktów — doprowadził do wykrycia oszustw Burta i Dawsona. Z pewnością jednak w systemie weryfiko­wania wyników badań muszą tkwić poważne błędy, skoro przez tyle lat Burt mógł ukrywać swoje oszustwo. Wprawdzie system ten jest stale modyfikowany i ulepszany, ale znajomość ludzkiej natury musi prowa­dzić do wniosku, że oszustwa w zbieraniu faktów będą towarzyszyć nam jeszcze długo.