UCZCIWE POMYŁKI

Zwykłe, „uczciwe” pomyłki są oczywiście naturalnym składnikiem procesu zbierania informacji. Każdy dobry badacz niewątpliwie też je popełnia. Jednak świadome oszustwo jest tak poważnym wykro­czeniem, że każdy, kto zostanie na nim przyłapany, traci możliwość publikowania w poważnych czasopismach naukowych. Jego kariera naukowa jest skończona. Następuje proces „sprzątania” —; każde czasopismo drukuje listę publikacji oszusta z informacją, że są one nierzetelne.   Na szczęście, w nauce popełnia się bardzo mało oszustw (w każ­dym razie taką mamy nadzieję). W swej znakomitej większości, bada­cze starają się być obiektywni przy gromadzeniu faktów. Inne podejście byłoby brzemienne w skutki dla tych, którzy tworzą nową wiedzę, a od niej uzależnione przecież jest całe nasze życie.