JAK KORYGUJE SIĘ BŁĘDY

Czasopisma i gazety w latach czterdziestych od czasu do czasu publi­kowały artykuły porównujące prędkość ludzi i zwierząt z prędkością samolotów i szybkich samochodów. Jednym ze zdumiewających „fak­tów”, o których wtedy pisano, była prędkość „najszybszej żywej isto­ty”, pewnego gatunku muchy, która frunęła podobno w tempie około 1130 km na godzinę — szybciej niż jakikolwiek samolot w tych cza­sach. Znany naukowiec, Irving Langmuir, zdziwił się tym „faktem”. Pew­nego dnia przeczytał artykuł w „Illustrated London News”, z 1 stycznia 1938 roku, o olbrzymiej prędkości muchy deerfly. Czasopismo do­nosiło, że prędkość samicy wynosiła ok. 990 km na godzinę, a sam­ca ok. 1314 km na godzin.