INICJOWANIE BADAŃ

Blondlot otrzymał nagrodę od Francuskiej Akademii Nauk za zaini­cjowanie badań w tej nowej gałęzi wiedzy. Jednak po jakimś czasie cała ta historia zaczęła wyglądać podejrzanie. Amerykański fizyk R. W. Wood, przeprowadzając w ciemności eksperyment z promieniami N, usunął pryzmat, którym posługiwał się Blondlot, aby wykazać szcze­gólne własności promieni N. Okazało się, że po usunięciu najważniej­szego elementu doświadczenia nic się nie zmieniło; można było zaob­serwować dokładnie te same efekty, które były widoczne, kiedy pry­zmat znajdował się na swoim poprzednim miejscu. Stało się jasne, że to, co „obserwował” Blondlot, było jedynie efektem wyimaginowanych promieni N. Raport Wooda dotyczący nie istniejących promieni N za­dał ostateczny cios „nowej dziedzinie nauki”.