NAUKA FAKTÓW

W roku 1903 wydawało się, że pojawiła się nowa gałąź nauki, związa­na z „odkryciem” przez wybitnego francuskiego fizyka Rene Blondlota tzw. promieni N. Nazwał on tak promieniowanie, które — jak się wyda­wało — było emitowane przez promienie Roentgena. Wielu francu­skich naukowców zaczęło badać nowe zjawisko i w ciągu kilku lat bli­sko 100 badaczy — w większości Francuzów — napisało ponad 300 prac naukowych na ten temat.Z promieniami N wiązał się jednak pewien problem. Twierdzono bowiem, że o ich obecności świadczy lekki wzrost jasności iskry elek­trycznej przeskakującej pomiędzy dwoma drutami.