WZBOGACENIE DOŚWIADCZEŃ

W wypadku Johnny’ego zakończenie ciągu rozumowań bez wypró­bowania znalezionego rozwiązania byłoby w zasadzie bez sensu. Jego myślenie miało praktyczne znaczenie właśnie dlatego, że wypróbowa­ne rozwiązanie okazało się skuteczne. Dzięki potędze słowa pisanego zostanie ono przekazane tysiącom ludzi, którzy może będą kiedyś mo­gli zastosować je do rozwiązania podobnego problemu. Następnym ra­zem zostanie może uratowane dziecko, a nie pisklę. W ten sposób wzbogacamy nasze wspólne doświadczenia, co umoż­liwia nam rozwiązanie znacznie większej liczby problemów, niż byli­byśmy w stanie, opierając się wyłącznie na własnych przemyśleniach.