MNOGOŚĆ PRZYKŁADÓW

Można wskazać wiele historycznych przykładów, w których nie­ostrość, brak faktów lub błędy w sądach miały złowrogie skutki, często trwające wiele stuleci. Na przykład, w XVII i XVIII wieku na południu Stanów rozwinęło się niewolnictwo i stało się istotnym składnikiem gospodarki opartej na uprawie bawełny. Praktykę tę uzasadniano roz­powszechnionym przekonaniem, że ciemnoskórzy mieszkańcy Afryki są członkami niższej rasy ludzkiej. Ta wiara w pewien fałszywy „fakt” — rasową wyższość białych i niższość czarnych — miała straszliwe konsekwencje w Stanach Zjed­noczonych. Doprowadziła do eskalacji konfliktu społecznego i politycz­nego, który ostatecznie doprowadził do wojny, a w niej zginęło ponad milion osób. Jak na ironię, większość ofiar tej wojny miała białą skórę.