HIGIENA OSOBISTA DZIEWCZĄT

W opiece higienicznej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych ważne miejsce zajmują sprawy higieny osobistej dziewcząt, a w niej przede wszystkim utrzymanie w czystości zewnętrznych narządów rodnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresów występowania miesiączki. Ma to decydujący wpływ na stan zdrowia dziewczyny, jak również jej świeży i przyjemny wygląd oraz dobre samopoczucie. Podstawową czynnością w tym zakresie powinno być codzienne podmywanie się rano i wieczorem. Należy się podmywać ciepłą, najlepiej bieżącą wodą i delikatnym mydłem. Podmywa się krocze i odbytnicę namydloną gąbką, myjką lub ręką ruchem od przodu do tyłu. Wysusza się specjalnym do tego celu przeznaczonym, czystym i miękkim ręcznikiem. Jeżeli w domu bądź w internacie nie ma możliwości mycia się pod ciepłą, bieżącą wodą, to wówczas podmywać się można w specjalnie do tego celu przeznaczonej miedniczce. Powinna ona być zawsze czysta i używana tylko przez jedną i tę samą osobę. W przypadku braku łazienki należy urządzić tak zwany „kącik czystości” oddzielony zasłoną od pozostałej części pomieszczenia przeznaczony do swobodnego mycia się i wykonywania innych zabiegów higienicznych.