CO PRZYJDZIE DO GŁOWY

Przeanalizujmy, jakie pomysły mogły przyjść do głowy Johnny’emu, kiedy poszukiwał rozwiązania problemu. Być może najpierw zaczął zasta­nawiać się nad wszystkimi możliwymi sposobami podnoszenia przedmio­tów. Oczywiście linka lub sznurek przywiązany do ptaszka umożliwiłyby jego wyciągnięcie. Ale jak umocować taką linkę? Johnny mógł zastana­wiać się nad tym przez chwilę i odrzucić tę metodę, ponieważ nie mógł wpaść na pomysł, w jaki sposób przywiązać drozda do linki. Zauważ­my, że jeśli tego typu proces myślowy nastąpił, to jednocześnie odbyła się „akcja ratunkowa” — oczywiście nie za pomocą prawdziwej linki, ale w wyobraźni. Johnny wyobrażał sobie, co by się stało, gdyby spró­bował tej metody. Jest to jeden z podstawowych aspektów rozumowań.