ODRZUCONE ROZWIĄZANIE

Mówimy sobie: Jeśli (jedno czy drugie), wówczas (wydarzy się to lub tamto)”. Ostatecznie wybrane rozwiązanie może być zatem opracowa­ne myślowo bez przeprowadzania w rzeczywistości wszystkich prób. Łatwo zauważyć, że tego typu eksperymenty myślowe mogą oszczędzić nam wiele czasu. Często rozwiązanie praktycznych problemów byłoby pra­wie niemożliwe, gdybyśmy nie dysponowali tą wspaniałą metodą.Wróćmy jednak do Johnny’ego. Po odrzuceniu rozwiązania z liną, mógł pomyśleć o posłużeniu się lepkim materiałem umocowanym do pręta. Ta metoda mogłaby się sprawdzić, gdyby chodziło o podniesie­nie monety. Jednak Johnny natychmiast wyobraził sobie trudności zwią­zane z tą metodą.