PRAWDZIWE STWIERDZENIE

A zatem nawet stwierdzenie „dziesięć dziesięciocentówek ma war­tość jednego dolara” może nie być prawdziwe we wszystkich możli­wych okolicznościach.Rozważmy znany fakt: „Ziemia ma kształt kulisty . Ten fakt został potwierdzony przez fotografie wykonane z przestrzeni kosmicznej, jest więc mało wątpliwości co do jego zasadniczej prawdziwości. Jednak nadal istnieje Stowarzyszenie Płaskiej Ziemi, którego członkowie prze­konują w audycjach radiowych, że Ziemia tak naprawdę ma kształt pła­skiego ciastka.Przyjmijmy jednak, że udowodniono, iż Ziemia jest okrągła. Jaki to rodzaj okrągłości? Czy jest doskonałą kulą? Tu pojawia się problem precyzji. Patrząc na Ziemię z przestrzeni kosmicznej, żaden astronauta nie jest w stanie wzrokowo stwierdzić odchyleń od kształtu kuli. Jednak specjaliści od lotów kosmicznych, którzy obliczają orbity satelitów, muszą brać pod uwagę małe odchylenia, które jednak są.