PRZEZ NIEUWAGĘ

Burt „wpadł”, ponieważ przez nieuwagę po­dał ten sam współczynnik korelacji 0,771 w trzech różnych badaniach inteligencji bliźniąt rozdzielonych przy porodzie. Otrzymanie identycz­nych wyników w trzech różnych eksperymentach jest tak mało prawdo­podobne, że praktycznie niemożliwe.Być może pogląd Burta na dziedziczność inteligencji jest prawdzi­wy; być może nie. Cała jego działalność jest natomiast poznawczo bez­wartościowa, ponieważ żaden poważny badacz nie może mieć zaufania do wyników jego badań. Mimo że pewne wyniki jego badań mogą być zgodne z prawdą, Burt zniszczył dzieło swojego życia, dopuszczając się oszustwa. Wszystkie oszustwa są szkodliwe z punktu widzenia zdobywania wiedzy. Oprócz tego, że podważają zaufanie do wyników badań, są po prostu nieskuteczne. Nie jest możliwe rozwiązywanie problemów oparte na kłamstwach.