DO DYSPOZYCJI

Obecnie mamy do dyspozycji wiele instrumentów wspomagających gromadzenie i porządkowanie danych: od prostych instrumentów po­miarowych do teleskopów, mikroskopów, komputerów i wielu innych urządzeń elektronicznych. Dane i informacje obserwacyjne mogą poja­wiać się w formie fotografii, map, tabel liczbowych — następnie mogą być kopiowane i analizowane przez wszystkich zainteresowanych. Na przykład astronomowie nie dokonują wzrokowych obserwacji planet i gwiazd za pomocą teleskopów, ale analizują fotografie przedstawiające czasowe przekroje fragmentów czasoprzestrzeni. Te fotografie mogą być kopiowane i analizowane przez badaczy, którzy dokonują obserwa­cji, stwierdzają, co przedstawia dana fotografia i dokonują odpowied­nich zapisów.