NASZE SZARE KOMÓRKI

Nasze szare komórki pozwalają na tworzenie z dźwięków komuni­katów mających znaczenie, dzięki którym możemy przekazać innym pewne treści. Dzięki zręcznym palcom potrafimy pisać lub wprowadzić dane do komputera, co pozwala na szybkie przesłanie ich do innych. Efekty naszej pracy intelektualnej są zgromadzone w książkach w bi­bliotekach i nauczane w szkołach — w ten sposób każde pokolenie może oprzeć się na dorobku pokoleń poprzednich. Dzięki temu zgromadzili­śmy olbrzymią wiedzę, której nie byłaby w stanie ogarnąć jedna osoba. Wreszcie, każdy z nas jest w stanie przetwarzać te informacje, my­śleć o nich, zdobywać na ich podstawie nową wiedzę — nawet dotyczą­cą rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani usłyszeć. Pod tym względem nasza zdolność rozumowania daleko przewyższa zdol­ności zwierząt.