NAUKOWYMI METODAMI

Naukowymi metodami Langmuir obalił „fakt”, że mucha rozwija tak olbrzymią prędkość. Niestety, skutki błędów nie zawsze udaje się tak łatwo wyeliminować. Jeszcze przez kilka dziesięcioleci ta fałszywa informacja pojawiała się w rozmaitych czasopismach, w których jedne powoływały się na drugie jako na (błędne!) źródło. Jeśli jednak chodzi o  świat naukowy, to po publikacji Langmuira w poważnym czasopi­śmie naukowym „fakt” ten został uznany za błędny. ‘Z postawy Langmuira wypływa ważny wniosek dotyczący właściwe­go stosunku do wątpliwych faktów: należy je sprawdzać za pomocą obli­czeń i eksperymentów. Jest to jedyny sposób, aby przekonać się, czy fakty leżące u podłoża naszej wiedzy są tak rzetelne, jak tylko to jest możliwe. W przeciwnym razie nasza wiedza traci podstawy i staje się bezwartościowa.