NOWE METODY

Nowe metody oznaczania wieku wykazały, że były stosunkowo nowe. Ślady pilnika na zębach wskazywały, że zęby małpiej szczęki zostały po prostu spiło­wane tak, aby bardziej przypominały ludzkie. Szczęka została zidenty­fikowana jako szczęka orangutana. „Człowiek z Piltdown” okazał się oszustwem. Ta afera przyniosła dużą szkodę nauce — nie tylko bowiem zabu­rzyła nasze rozumienie ewolucji, ale i zniechęciła wielu naukowców do dalszych badań.W innym, bardzo szkodliwym incydencie tego typu Cyril Burt, bry­tyjski psycholog, obdarzony szlachectwem za swoje doniosłe osiągnię­cia i nagrodzony główną nagrodą Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chologicznego, został zdemaskowany jako zwykły oszust. Blisko 20 lat preparował dane dotyczące inteligencji bliźniaków jednojajowych. Wy­myślał nieistniejące przypadki identycznych bliźniaków, rozdzielonych w chwili urodzenia i wychowanych w różnych domach.