W DZISIEJSZYCH CZASACH

W dzisiejszych czasach w Stanach Zjednoczonych są ludzie, którzy posługują się „czarną magią”, aby ukarać swoich wrogów: wbijają szpilki w figurki lub malowidła w przekonaniu, że doprowadzi to do złego sa­mopoczucia nielubianej osoby. Inni chodzą do wróżbitów, aby poznać swój los . Niektórzy budowniczowie biurowców nadal opuszczają trzynastkę przy numerowaniu pięter, ponieważ wiele osób nie chce pracować na trzynastym piętrze. Myślą, że stary przesąd doty­czący tego, że trzynaście jest nieszczęśliwą liczbą, może być prawdzi­wy (po co więc ryzykować?). Poszukujący powierzchni biurowych mogą zrezygnować z budynku, który ma trzynaste piętro, chociaż sami nie są przesądni. Wiedzą jednak, że inni mogą być. W ten sposób przesąd ten jest ciągle żywy .