NATURA ŚWIATŁA

Przypomnijmy sobie historię brytyjskiego naukowca Jamesa Max- wella, który w połowie XIX wieku rozpoczął trwające pięć lat badania nad problemem „czym jest światło?” W efekcie powstała teoria głoszą­ca, że światło jest „falą elektromagnetyczną”. Maxwell zasugerował także, że mogą istnieć inne —jeszcze nie odkryte — rodzaje fal elek­tromagnetycznych. Dwa dziesięciolecia później niemiecki naukowiec Heinrich Hertz postanowił sprawdzić hipotezę Maxwella dotyczącą istnienia innych fal elektromagnetycznych. Udało mu się wygenerować fale radiowe, i tym samym rozwiązać problem. To dawne pytanie o naturę światła stworzyło olbrzymi, dziś już nie­zbędny i obejmujący cały świat przemysł telewizyjny i telekomunika­cyjny. Zogniskowało nasze życie w jednej wielkiej społeczności, w której wiele milionów ludzi żyje dostatnio dzięki temu, że Maxwell, Hertz i wielu innych naukowców, inżynierów i wynalazców potrafiło logicznie myśleć i rozwiązywać problemy.