DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA

Pomieszczenie izolatki, zwłaszcza podłogę, należy często wycierać mokrą ścierką. Kurz i śmieci sprząta się na mokro, aby ograniczyć rozpylanie zakażonego materiału. Zakażone przedmioty każdorazowo trzeba wydezynfekować przed ponownym ich użycie, Przedmioty, których nie niszczy ciepło poddaje się wyjałowiłem i inne myje się wodą, mydłem oraz odpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi. Jeżeli brak jest strzykawek i igieł do jednorazowe-go użycia, to i tego rodzaju inny sprzęt pomocniczy (np. pensety inne przyrządy) należy sterylizować. Do mycia podłóg, ścian, łóż^’ ka i basenu używa się 3% chloraminy. Naczynia brudne moczy przez 2 godziny w 1% chloraminie, po czym dobrze spłukuje wodty) Metody usuwania wydalin zależą od urządzeń, jakimi się dysponuj je. Usuwa się je od razu przewodami kanalizacyjnymi lub rozcieńcza odpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi (np. chloraminą).