Budynek, w którym organizowane są placówki wczasów dla dzieci i młodzieży

Powinien być wyposażony w elektryczną instalację oświetleniową oraz sprzęt przeciwpożarowy i piorunochrony. Najlepiej jeżeli jest skanalizowany, a umywalnie i ustępy znajdują się wewnątrz budynku. Umywalnie powinny być zaopatrzone w ciepłą wodę umożliwiającą codzienne jej używanie. Sypialnie dla dzieci nie powinny być nadmiernie zagęszczone, powierzchnia na jednego uczestnika powinna wynosić minimum m2, natomiast normy powierzchni dla jadalni i świetlicy— 1 m2. Szczególne wymagania stawiane są w stosunku do bloku żywieniowego (kuchnia, jadalnia, magazyny żywnościowe). Oceny przydatności tych pomieszczeń dla zorganizowania placówki wczasów dokonuje przed jej uruchomieniem właściwa terenowo stacja sanitarno-epidemiologiczna. Ona też ocenia przydatność wody do picia w tej placówce. Każda placówka wczasów powinna mieć gabinet lekarski, gabinet dla higienistki, o ile jest to możliwe ze względów lokalowych budynku, oraz izolatki. Gabinet lekarski jest miejscem wykonywania badań lekarskich oraz zabiegów pielęgniarskich i pomiarów antropometrycznych ile na terenie placówki nie zorganizowano odrębnego gabinetu dla higienistki. Gabinet ten powinien być zaopatrzony w wodę źródło energii elektrycznej oraz podstawowy sprzęt medyczny, taki jak: waga lekarska, sterylizatory, strzykawki (w tym specjalna strzykawka do wykonywania prób tuberkulinowych, która służy do przeprowadzania testów uczuleniowych), przyrząd do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”, puszki na materiał jałowy, szczypczyki anatomiczne, termometry, nerki, nożyczki, szpatułki, kieliszki do leków, zakraplacze do oczu oraz co najmniej 2 torby sanitarne na wycieczki.