Czystość powietrza zarówno w aspekcie chemicznym, jak i fizycznym

Aby je zachować należy zapewnić stałą wymianę powietrza. Na-podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jeden uczeń w wieku 10—11 lat . w ciągu jednej godziny zużywa 12,5 m3 powietrza. Aby zapewnić uczniom dostateczną ilość świeżego powietrza w izbie lekcyjnej w ciągu godziny musi być ono l,54crotnie wymienione. Wymiana powietrza odbywa się przez wietrzenie, na które składają się właściwie dwa procesy usuwanie zużytego powietrza i wprowadzenie świeżego. Klasę wietrzy się otwierając okna, wywietrzniki i drzwi. Wietrzenie na przestrzał jest najskuteczniejsze. W szkołach dwuzmianowych szczególne znaczenie ma wietrzenie w przerwie między zmianami. Przyjęto, że wietrzenie to przy temperaturze powietrza wyższej niż 10°C powinno trwać jedną godzinę, przy temperaturze około 0°C — 30 minut, a przy temperaturze minus 10°C i niższej — 10 minut. Wietrzenie spełnia szczególną rolę w zapobieganiu masowym zakażeniom kropelkowym.