Zasady postępowania aseptycznego

Polegają na stosowaniu środków dezynfekujących powierzchnię skóry! która ma być poddana zabiegowi, takich jak: spirytus 76%, jodyna, Hibitane, Chlorhexi- dinaum 1% i inne. Ponadto wszelkie materiały, narzędzia, ubiory operacyjne i rękawiczki powinny być jałowe. Personel wykonujący jakiekolwiek zabiegi aseptyczne obowiązuje dokładne mycie rąk (mydłem pod wodą bieżącą przez 15 minut) oraz noszenie masek, zwłaszcza podczas operacji. Podawanie leków przez wstrzyknięcia. Poza doustnym i doodbytniczym podawaniem leków choremu, innym sposobem leczenia jest stosowanie wstrzyknięć. Rozróżnia się wstrzyknięcia śródskórne, podskórne i domięśniowe. Wstrzyknięcia dożylne zasadniczo wykonywane być mogą tylko przez personel lekarski. Miejsce podania leku uzależnione jest od środka chemicznego zawartego w substancji wstrzykiwanej. Podawany lek nie może powodować martwicy tkanek, dlatego też jego dawka i stężenie muszą być dostosowane do wrażliwości tkanki. Stosowany preparat powinien być łatwo resorbowany z miejsca podania i przenoszony do ogólnego krwiobiegu.